mandag 14. november 2011Om skoleledelse; noen tanker om "tvang", ansvar og hersketeknikkeri skolen
Digger innleggene til Berit!  -Lette å lese, gode refleksjoner og så er ho så flink til å dra inn riktig litteratur:) Du kan lese bloggen hennes her.
Enig med deg om dette du nevnte om tvang i kommentaren til Berit, Kjell Atle. Tenker vel at skoleledelse i mange mange år har innebært "for lite tvang".  Å stille krav til implementering av  f.eks nye sentrale retningslinjer vitner jo nettopp om ansvarlig ledelse heller enn tvang! Min erfaring er at mange skoleledere har vært -og er opptatt av "lærerens frihet" og at lærere flest ikke liker å bli bestemt over. Dette tror jeg er en myte som mange skjuler seg bak for "å slippe å lage bråk."  Realiteten tor jeg like ofte kan være lærere som ønsker seg innovative og "kravstore" ledere i forhold til  tips til veiledning og skoleutvikling. I boka "Undervisning i endring" av Hauge, Lund og Vestøl, omtales skolens sterke tradisjon for å "nøytralisere" endringsimpulser (s.54). Ildsjeler som ønsker å ta i bruk nye muligheter på undervisningsfronten har til nå ofte endt opp som utbrent. Mange av oss har nok kjent på dette å bli stoppet/kvelt når man går på nye og utradisjonelle pedagogiske marker. Mange av dagens ledere har fremdeles et enormt arbeid i å erkjenne de institusjonelle begrensningene som har hevdet rett over inovativ praksis i alle tider.  Her har skolens kultur for læring en betydelig rolle for hvordan utviklingen vil gå.
Med de krav og retningslinjer som foreligger dagens rektorer (tenker da spesielt på det faktum IKT er tatt inn som en grunnleggende ferdighet i K06) tror -og håper- jeg den manipulerende retorikk - eller herkseteknikk om du vil, ikke lenger får livets rett.  Paradokset, der igjen, er tidsaspektet ved praksisendring hos mennesker, også ledere. Professor i pedagogikk, Gordon Stobart, sa i et foredrag ang praksisendring at avlæring er tidsmessig fem ganger så krevende som innlæring!
-In a hurry?


Litteratur
Lund,A.,Hauge,TE., Vestøl, JM (2007); Undervisning i endring IKT, aktivitet, design. Oslo  Abstrakt forlag
 

7 kommentarer:

 1. Flott, Kristin! Fiffig finesse å legge inn en link til Berit`s blogg. Absolutt verdt å lese.
  Når det gjelder bruk av "tvang" er jeg enig i at den slags har vært for lite brukt. Og som du sier: "Å stille krav til implementering av f.eks nye sentrale retningslinjer vitner jo nettopp om ansvarlig ledelse mer enn tvang!" For lite bruk av "tvang" og føyelig skoleledelse er, slik jeg ser det, et problem og en bremsekloss for innføringen av IKT som en reel grunnleggende ferdighet.
  Når jeg leser dine erfaringer om at "skoleledere har vært -og er opptatt av "lærerens frihet" og at lærere flest ikke liker å bli bestemt over" dukker utsagnet "Min påstand er at å være skoleleder er kanskje en av de mest utfordrende og utsatte lederposisjoner du kan ha i skjæringspunktet mellom å være elevens advokat, lærernes personalsjef og foreldrenes kontaktombud. Når du lykkes, er det udelt positivt, men et helvete når du ikke gjør det" (Skoleledelse, Andreassen, Irgens og Skaalvik 2009, s.184). Ansvaret for å ivareta elevenes læring gjennom god personalledelse, (omskrevet DJ-Dan) Ikkje Lett!

  SvarSlett
 2. Takk for skryten Kristin, skal ikke legge skjul på at den varmer, men jeg synes du og alle mine medstudenter fortjener det like mye. Noen ganger blir jeg så imponert at jeg nesten får prestasjonsangst.
  Jeg er helt enig med deg, Kjell Atle og Nils Petter og sier det kort og konsist, den tvangen vi snakker om her = god ledelse.
  Så til innlæring og avlæring, i boka "Den digitale revolusjonen" berører Rune Krumsvik dette, han sier: "For det er ofte slik at mange skular ynskjer å prøve ut nye arbeids- og vurdeingsformer, men dei ynskjer samstundes å halde fast ved dei tradisjonelle arbeids- og vurderingsformene" (Krumsvik 2007, s.96) Kan vi her være ved kjernen til at det noen ganger blir for tussig som vi sier på trøndersk? (tussig =slisomt)

  SvarSlett
 3. Du har selfølgelig heilt rett i at det er ikke lett, Nils Petter. Å samle trådene og holde trøkket oppe for tre ulike grupper MÅ være utfordrende! All mulig respekt.

  SvarSlett
 4. At det mange ganger blir for "tussig" er det ikke tvil om :)

  SvarSlett
 5. Her er du inne på hvordan en leder skal lede, syns jeg. Den balansegangen mellom gulrot og pisk, er nok en utfordring for mange ledere. Jeg har en antakelse om at mange ledere kanskje ikke bruker nok "tvang", men samtidig må dette balanseres opp mot å respektere det arbeidet som faktisk gjøres, også. Og det er i hvert fall sikkert at de aller, aller fleste lærere gjør en kjempejobb!

  Samtidig hadde det ikke skadet om vi hadde fått norsk skole, i hvert fall noen av de skolene jeg kjenner, mer over i et spor for lærende organisasjoner. Peter Senges fem punkt for en lærende organisasjon ( shared vision, personal mastery, team learning (+ dialogue), mental models and systems thinking) ligger langt fram i panna mi, når jeg tenker på ledelse.
  Men, som Nils Petter refererer -"Ikkje lett".

  SvarSlett
 6. Jeg er helt enig, man må kunne stile krav. Jeg ser også at mange lærere gjør en kjempejobb hver dag. Hos oss har vi hatt mye problemer med infrastruktur, nettilgang ... Dette har gjort lærerne oppgitte og lite motiverte til å bruke verktøyene. Det blir f.eks. meningsløst å drive tekstproduksjon med de minste når de ikke kan skrive ut. En leders viktigste oppgave er å legge til rette for at ansatte får gjort jobben sin. (Losvik) Klarer man det ligger veien åpen for å kunne stille strengere krav til lærerne.

  SvarSlett