onsdag 2. november 2011

Tilgang til facebook og internett i skoletida

I går hadde vi "folkevaltopplæring" for det nye kommunestyret.  Ei problemstilling vi skulle drøfte var "skal vi bruke data, internett og facebook i kommunestyremøter?" Dette synes jeg er en svært relevant problemstilling, og dro med en gang paralleller til den samme bruken/tilgangen på skolen.
I boka "Skoleutvikling og digitale medier" av Erstad og Hauge leser vi om de digitale medienes inntog, og hvordan dette påvirker skoleutviklingen.  Jeg mener dette også til en viss grad kan overføres til samfunn og organisasjon generelt.  Boka tar for seg tre grunner til at implementeringen av media i skolen er markant og interessant.
 1. Mediene og teknologiformene er den mest kontroversielle endringen  innenfor skoleutvikling i nyere tid.  Dette kan forklares med at skolen i utgangspunktet inneholder to hovedbåser;  det materielle (bøker, bygninger, datamaskiner) og det imaterielle (mål, normer og reler). Erstad og Hauge s.19 
 2. Digitale medier er  objekter som virker direkte og indirekte inn på læringens form og innhold.  Dette betyr at de gir muligheter til at enkeltindividet henter opp informasjon, kan kommunisere med andre og få tilgang til en brukerstyrt innholdsproduksjon.  
 3. Tilgangen til digitale fører med seg et stort press og et behov for å danne/børste støv av skolens premisser for organisasjon og virksomhet.  behovet for å definere, presisere og regulere melder seg raskt når dette trer inn i skolen.  Utfordringer når det gjelder både ledelse, strukturelle forhold og informasjonsflyt vil raskt melde seg. 
På tross av at dette var en forsamling politikere som ble utfordret, vil jeg spinne videre på hendelsen, da jeg mener den i høyeste grad også kunne vært fra et personalmøte på en skole.
Jeg ser at vi under diskusjonen/drøftingen fort kom inn både på punkt 1og 3, premisser for organisasjon og virksomhet. Noen mente at å sitte å se ned i en pc når andre snakket var like uhøffelig som å lese i avisen under et innlegg fra talerstolen. Jeg mener vi som voksne mennesker må ta ansvar, og bruke Medier som et verktøy for å gjøre en enda bedre jobb. Du har aldri noen garanti for at oppmerksomheten er på topp om nesa er vendt mot møteleder. Dette gjelder i høyeste grad også i klasserommet. Gjennom et kulturhistorisk perspektiv vet vi at de dominerende teknologiformer har i stor grad vært boka og tavla (Erstad og Hauge s.19)   Noen pedagoger ser på medieinntoget som en trussel.  Et resultat av dette kan,  bli at nødløsninger som å forby mobiltelefoner og stenge internettsider og chattekanaler (Andreassen s.  ). Dette kan relateres til mangel på premisser for skolen (punkt 3).  Ledelse og strukturelle forhold er -mer enn noen gang tror jeg- utrolig viktig egenskap/kompetanse hos rektorer i dagens skole.
Som et apropo kan jeg nevne at kommunestyresalen har nettopp vært renovert, og det er lagt tilrette for strømuttak rundt om i salen, heldigvis! Dette viser at administrasjonen har lagt til grunn at IKT er kommet for å bli, og at behovet naturlig nok vil komme- til og med i kommunestyresalen. De praktiske barrierene er slik langt på veg utradert. Det som står igjen er å håndtere de psykologiske barrierene.  De er nok ikke forsert  enda- hverken i de fleste skolestuer eller kommunestyresaler...

PS:  Det alle var enige om, var å unngå facebookbruk under møter.  Dette handler vel så mye om god møtekultur og folkeskikk. Dersom ei klasse hadde fått samme problemstilling, kunne kanskje også de kommet fram til felles regler for bruk av sosiale medier? Dagens virkelighet "krever faktisk at elevene utvikler et etisk fundament til å håndtere cybersamfunnets nye muligheter og utfordringer." (Andreassen  s.72)

Litteratur

ErstErstad og Hauge (red.). (2011). Skoleutvikling og digitale medier - kompleksitet, mangfold og ekspansiv læring (ss.     ). Oslo: Gyldendal akademisk.
Halvorsen, K. A. (2009). IKT i skolen. Ny teknologi - nye lederutfordringer. I E. j. Roy Asle Andreassen, Skoleledelse Betingelser for læring og ledelse i skolen (ss.    ). Trondheim : Tapir akademisk.7 kommentarer:

 1. Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.

  SvarSlett
 2. Hei Kristin! Først, gratulerer som folkevalgt! Jeg er nå så heldig å være i samme båt som deg, dog med mindre erfaring. Jeg deltok i mitt første kommunestyre for en uke siden.
  Problemstillingen du skisserer er høyst reell, og sammenligningen er god. Etter ett møte i kommunestyret ser jeg at bruk av pc ikke nødvendigvis tar fokus fra møtet. Vår ordfører oppdaterte status på Facebook (via mobil) straks han var valgt. Han har fått støtte for dette, men også ris. Det er et skille mellom de som ikke ser hensikten og ser på bruk av pc som uhøflig vs de som bruker det som et hjelpemiddel. Jeg mener også mange ser PC som det største problemet, den blir et symbol. At man bruker mobil til nyheter, facebook ... er greit. Jeg mener derfor det handler om å øke alles kunnskaper om mediene.
  Vi hadde snev av samme diskusjon i kollegiet i går, da om bruk av mobil. Det er forbudt i klasserommet for både lærere og elever. Jeg opplever da fortsatt ønske om å bruke disse "nødløsningene" du skriver om, som det å forby mobil videre. Nå åpnet vi vil for lærerbruk siden det er et hjelpemiddel for noen (som andre ikke kan forstå). Forbudslinjen kommer aldri fra dem som er fremst i databruken på skolen.
  Det er allikevel ikke veldig enklet å styre bruken. Jeg må i rettferdighetens navn ta med at det er fryktelig provosernede å lede møter med et lærerkollegie som sitter med nesen i sin pc, tilsynelatende uten å følge med. Man møter stadig seg selv i døren ...

  SvarSlett
 3. Drister meg til å kommentere, jeg også, selv om jeg ikke er folkevalgt :)

  Kristin, det var jo nevnt av Halvorsen i boka "Kompetent skoleledelse" at en klasse hadde lagd reglene for bruk av PC i timene. Det var riktignok i vgs, og det handlet vel ikke bare om sosiale medier, men også spill, slik jeg tolket det. Men alt dette handler vel egentlig om oppmerksomhet og hvor den rettes, både hos elevene og de voksne (folkevalgte eller Odd Arnolds lærere). Og dette går jo rett inn i kjernen av det vi har snakket om, å utvikle pedagogisk praksis som tar i bruk ny teknologi.

  Og Odd Arnold, noen ganger føler man at det er ei svingdør man møter også, den kommer tilbake mange ganger...

  SvarSlett
 4. For det første: gratulerer alle folkevalgte! Joda, jeg ser også paralleller mellom klasser, kollegier og kommunestyrer. Og i alle tilfeller er det best at de involverte sjøl blir enige om hvilke regler som skal gjelde.

  Tok dere opp diskusjon om streaming av kommunestyremøter, slik at de som ønsker det, kan følge møtene på nett? Dette ble prøvd ut som ledd i et prosjekt jeg deltok i for noen år siden. Kan være et tiltak for å øke interessen for det lokalpolitikere steller med.
  Interessant!

  Og så: når du refererer til tekst som er del av en artikkel i en antologi, skal referansen gå til artikkelen, ikke antologien. Mer om dette på http://www.ntnu.no/viko/oppgave/aparegler

  SvarSlett
 5. Det er artig i denne digitale tid, at vi ser parallelle problemstillinger til de fleste av dagliglivets sammenhenger, skole, privat, politisk arbeid osv. Jeg synes du finner gode argument fra faglitteraturen som underbygger resonnementene dine.
  Innlegget ditt sammen med kommentarene, fikk meg til å tenke på et innslag i Dagsrevyen for noen dager siden. Flere kommuner i Sogn og Fjordane (tror jeg det var) innfører sakspapirene til kommunestyrene på lesebrett. At ingen har tenkt på det før, tenkte jeg. En stor gevinst sett i et miljøvern perspektiv.

  SvarSlett
 6. Kjell Atle: Takk for tipset om referanser, det skal jeg ta med meg. Ja, vi har nettopp startet med "direktesending" av kommunestyremøtene. Ellers er det også på diskusjonsstadiet med lesebrett. Tror det kan bli en svært god løsning.

  SvarSlett
 7. Veldig positivt at de folkevalgte får bedre forutsetninger for å bruke digitale hjelpemidler i din kommune. At de folkevalgte velger å bruke de i større grad håper vi kan bidra til at bevilgningene til IKT i din kommune går rett til himmels.. Sånn sett håper jeg vi får se at det er et samspill mellom de folkevalgte i kommunen og ønsket om digitalt kompetente elever og lærere.

  SvarSlett